Obelisk je součástí novozámeckého areálu. Říká se, že když v okolí Litovle zuřil velký hlad, nechal kníže Lichtenštejn postavit tento "komín". Za každý kámen dal dělníkovi bochník chleba.  Jiná pověst vypráví, že na tomhle místě kníže ulovil prvního jelena.

 

obelisk